Lundsbjeg Industrivej 31 6200 Aabenraa
tlf. +45 74 61 33 66  fax. +45 74 61 36 29

web: www.Rockidan.dk E-mail: mail(at)rockidan.dk
E-butik: shop.rockidan.dk

3-5 mm belægning

NM 100 UP Gulv

Rockidans industrigulv NM 100 UP kan på mange måder sammenlignes med en Volvo. Den er svensk, den er kedelig, men den er ikke til at slide op og næsten umulig at slå i stykker.

3-5 mm tyk og i 7 kedelige farver. Man kunne godt køre en kampvogn ind på belægningen eller på film lade en mand hamre løs på gulvet med en tung hammer. Men det dækker kun dårligt over at NM 100 UP i virkeligheden bare er et kedeligt gulv uden fest, farver eller problemer.

mail(at)rockidan.dk

 

Egenskaber

MAL-kode: 00-5

Indeholder hverken opløsningsmidler eller blødgørere.

Nylonmodificeret diffusionstæt belægning i færdig blanding af epoxymasse og kvartstilsætning.

Leveres i færdige sæt, der ikke skal tilsættes andre materialer. Dermed sikret mod svingende kvalitet som følge af individuel blanding på arbejdspladsen.

Specialudviklet opbygning, der lader kvartsmateriale svæve i hele belægningens tykkelse.
Dette giver trykfordelende effekt, samt ikke mindst 100 % kontakt til underlaget.

Den sejhårde opbygning giver en slagfast belægning, der tåler meget tunge stød og slag samt naturligvis meget stor punktbelastning.

Vil udlagt på sund bund og korrekt dimensioneret efter fremtidig anvendelse være praktisk talt uopslidelig.

Kan anvendes på beton, metalkonstruktioner, klinker, træ (særlig armeret opbygning), samt fugtig beton (efter Rockidan Fugtspærre System).